Welkom bij het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie


omslag Het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie is het officieële orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.
Het heeft ten doel de leden van de Vereniging en andere geïnteresseerden te informeren over ontwikkelingen op orthopedisch gebied, waarbij zowel klinische als fundamentele aspecten worden belicht. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt in de vorm van oorspronkelijke artikelen, editorials en verslagen van wetenschappelijke vergaderingen, met name die van de NOV.
Naast verenigingsnieuws wordt ook aandacht besteed aan recent verschenen literatuur en proefschriften. Voorts worden congressen, symposia en workshops op het gebied van de orthopedie aangekondigd.

Het NTvO staat onder redactie van:
Dr. Taco Gosens, hoofdredacteur
Dr. Bart H. Bosker
Dr. Paul T.P.W. Burgers
Dr. Marc J. Nieuwenhuijse
Dr. José M.H. Smolders
Dr. Walter van der Weegen

Corrector
Sue Morrenhof-Atkinson


Het NTVO wordt uitgegeven door Serendipity Publishing en verschijnt vier maal per jaar
in een oplage van 1.550 exemplaren.
ISSN 1 380-653X
 
afsluiter
Copyright © © Serendipity Publishing. Alle rechten voorbehouden
lijn
Interactief
Klik op de button “interactief” voor additioneel materiaal van artikelen uit uw tijdschrift

Dividerkrul

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van haar sponsors:
sponsors Dividerkrul

Heeft u suggesties voor de website dan kunt u hier opnemen.

Dividerkrul

Het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie heeft altijd behoefte aan interessante manuscripten. Wilt ook u meldt u
zich dan aan.