Aan de redactie | Aan de vereniging | Aan de uitgever

Aan de redactie
DividerkrulRedactiesecretariaat
Serendipity Publishing
Redactiesecretariaat NTvO
Dorpsweg 81
1676 GE Twisk
   
aan de redactie.
   
Redactie
Dr. Taco Gosens, hoofdredacteur
Dr. Bart H. Bosker
Dr. Paul T.P.W. Burgers
Dr. Marc J. Nieuwenhuijse
Dr. José M.H. Smolders
Dr. Walter van der Weegen

Corrector
Mw. Sue Morrenhof-Atkinson
Aan de Vereniging
DividerkrulDe Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) werd op 1 mei 1898 in Amsterdam opgericht en is de wetenschappelijke vereniging van orthopedische chirurgen in Nederland.

De NOV heeft als doel:
Het bevorderen van studie en het verbreiden van kennis van de conservatieve en operatieve orthopedie onder artsen.Het behartigen van de sociale belangen van de artsen die de orthopedie uitoefenen, zowel binnen de vereniging als daar buiten.

U bent van harte welkom op de website van het NOV (zie voor adressen hieronder)
 
Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Bruistensingel 230
5232 AD  's Hertogenbosch
Tel.: 073-7003410
Fax.: 073-7003419


Website: www.orthopeden.org (professional)
Website: www.zorgvoorbeweging.nl (publiek)

Naar boven
Nederlandse Otrhopaedische Vereniging

Aan de Uitgever
Dividerkrul


Serendipity Publishing
Dorpsweg 81
1676 GE Twisk

aan de uitgever.


Abonnementen
U kunt Voor leden van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging is het inbegrepen in het lidmaatschap. Abonnementen Beneluxlanden € 72,25 per jaar (excl. 9 % BTW). Voor buitenlandse abonnees wordt een toeslag berekend. Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan, maar alleen worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang. Betalingen bij voorkeur via de toegezonden factuur.

Beweringen en meningen geuit in de artikelen en mededelingen in het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie dan wel haar website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen en website. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijk inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, enz. De redactie en de uitgever wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand en garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst geadverteerd in deze publicatie, noch staat de redactie garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Informatie verkregen via internet kan niet altijd worden geverifiëerd, elke aansprakelijkheid van het gebruik hiervan wordt dan ook nadrukkelijk afgewezen. Bent U overtuigd van eventuele onjuistheden in deze informatie dan verzoeken wij dat via e-mail aan de uitgever en/of redactie te melden.
Conform de richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (sectie reclametoezicht) zijn reclame-uitingen voor en productinformatie van receptgeneesmiddelen door farmaceutische bedrijven in het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie alleen gericht op personen die bevoegd zijn om de betreffende geneesmiddelen voor te schrijven.

Naar boven
Copyright
Copyright ©
Serendipity Publishing. Alle rechten voorbehouden
lijn